Buurtbedrijf Haarlem heeft haar nieuwe locatie Noord geopend. Aan de Jan Prinslaan 3 in de Delftwijk (naast Winkelcentrum Marsmanplein) zit nu een servicepunt voor de bewoners en organisaties in heel Haarlem-Noord. Wijkwethouder Merijn Snoek sprak de genodigden kort toe. “De gemeente wil graag dat alle burgers mee doen aan de samenleving. Daarom zijn initiatieven zoals het Buurtbedrijf van heel groot belang. We kunnen zo tot in de haarvaten van de wijken komen. En als alle partijen in die wijken elkaar weten te vinden, dan kun je heel veel bereiken. Niemand hoeft aan de kant te staan. Ik open het nieuwe Buurtbedrijf voor Haarlem-Noord met heel veel plezier. De gemeente Haarlem ziet het belang voor de wijken en wenst de bewoners en alle betrokkenen heel veel succes!”

Buurtbedrijf Haarlem zoekt de match tussen sociaal actief mee doen en leefbaarheid in Haarlem. Bewoners uit Haarlem kunnen de verbinding met werk verliezen en zo tussen wal en schip raken. Via klus-, opruim- en groenwerkzaamheden in de wijk bij particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties en instellingen worden aan bewoners weer kansen geboden mee te doen in de samenleving. Buurtbedrijf Haarlem werkt samen met tal van partners in Haarlem:

Haarlem:
Gemeente Haarlem
Spaarnelanden
De woningcorporaties:
Elan
Pré Wonen
Ymere
De sociale ondernemingen:
Pasmatch Personeelsdiensten
Paswerk
RIBW