Over ons

Buurtbedrijf Haarlem zoekt de match tussen sociaal actief mee doen en leefbaarheid in Haarlem. Bewoners uit Haarlem kunnen de verbinding met werk verliezen en zodoende tussen wal en schip raken. Via klus-, opruim- en groenwerkzaamheden in de wijk bij particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties en instellingen bieden wij deze bewoners weer kansen mee te doen met de maatschappij. Het Buurtbedrijf Haarlem ziet werk als een middel om mensen weer sociaal mee te laten doen en verder te bewegen richting het verkrijgen van regulier werk. Door te werken krijgen mensen arbeidsritme. Een reguliere baan is uiteraard niet voor iedereen mogelijk, maar het hebben van een bezigheid, structuur in je leven, van betekenis kunnen zijn en samenwerken dragen altijd bij aan het welbevinden van een ieder.

Onze ambities

Buurtbedrijf Haarlem is in 2013 ontstaan op initiatief van drie woningcorporaties (Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere), Spaarnelanden, Gemeente Haarlem en Spaarne Werkt. De organisatie vindt zijn oorsprong in Haarlem-Oost, waar op dat moment veel renovaties gepland stonden maar ook woningen gesloopt werden om plaats te maken voor nieuwbouw. Deze werkzaamheden zette de leefbaarheid in de wijk (tijdelijk) onder druk, alleen al omdat er veel meer afval zoals huisraad en bouwafval op straat terecht kwam. Buurtbedrijf Haarlem heeft in het opruimen en onderhoud hiervan een grote rol gespeeld.

In 2015 heeft het Buurtbedrijf Haarlem een dependance in Schalkwijk geopend en per 1 april 2018 is ook het Buurtbedrijf in Haarlem-Noord van start gegaan. Het is het streven en ook de wens van de Gemeente Haarlem, dat het Buurtbedrijf Haarlem in 2020 op 5 locaties door heel Haarlem gevestigd is. Buurtbedrijf Haarlem werkt vanuit één centrale vestiging in het voormalige school- nu het wijkgebouw De Sprong aan de Prinses Beatrixdreef 2 in Haarlem.

Onze klanten

Het Buurtbedrijf Haarlem verricht werkzaamheden voor woningbouwcorporaties, bedrijven, instellingen en particulieren.

Openingstijden:

  • Maandag 08:00 - 16:30uur
  • Dinsdag 08:00 - 16:30uur
  • Woensdag 08:00 - 16:30uur
  • Donderdag 08:00 - 16:30uur
  • Vrijdag 08:00 - 12:00uur