Het Buurtbedrijf Haarlem breidde in 2018 uit naar Noord. Aan de Jan Prinsenlaan werd een werkruimte in gebruik genomen. Door de groei van de wijkactiviteiten werd deze ruimte te krap. Daarom is uitgeweken naar een nieuwe locatie. In een flat van woningbouwvereniging Pré Wonen is een voormalige woonflat in gebruik genomen. Deze biedt een centrale ontvangstruimte en enkele kamers voor persoonlijke gesprekken met kandidaten en voor het noodzakelijke kantoorwerk. Buurtbedrijf Haarlem heeft op dit moment zeven kandidaten die opdrachten in de wijk uitvoeren. Deze opdrachten komen van de woningcorporaties Elan, Ymere en Pré Wonen, maar ook van RIBW. De kandidaten zijn actief met dagelijks wijkbeheer en onderhoud van openbaar groen, zoals maaien, snoeien en parkeerplekken schoonhouden. Daarmee worden twee vliegen in één klap geslagen. De kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben zinvol werk en dat is heel belangrijk in een mensenleven. Ze worden aangesproken op hun talenten en er wordt rekening gehouden met eventuele belemmeringen. Daarnaast leveren de kandidaten met hun inspanningen en inzet een mooie bijdrage geleverd aan een schone woonomgeving. Kandidaten blij, opdrachtgevers blij en de wijkbewoners blij! Het nieuwe adres van de vestiging Noord van Buurtbedrijf Haarlem is: Generaal Spoorlaan 58 HS. Meer informatie over wat het Buurtbedrijf doet is te vinden op hier op onze website.

buurtbedrijf-haarlem-wijkonderhoud-foto1-adam-van-noort