Op donderdag 4 juli jl. heeft de eendaagse training bosmaaien bij Buurtbedrijf Haarlem locatie Oost plaatsgevonden. Het was een leerzame en leuke dag. Iedereen die hieraan heeft deelgenomen heeft zijn certificaat gehaald! Onze medewerkers gaven aan dat ze het een speciale belevenis vonden, ook om na véle jaren weer in een ‘schoolbank’ te zitten. De training duurde van 9.30 tot 15.30 uur met tussendoor een heerlijke lunch verzorgd door het Buurtbedrijf.

De theorie werd afgewisseld met praktijk, namelijk bosmaaien op locatie. Onkruid in stegen, maaien van riet en opslag van bomen, het kwam allemaal aan bod. Ook technische kennis over de apparaten ontbrak niet. De trainer besteedde ook veel aandacht aan Arbo zaken zoals: hoe veilig te werken en wanneer moet je pauze houden, want als je je werk leuk en veilig houdt, dan houd je het ook langer vol.

Richard een van de deelnemers aan het woord: “Nou, dat er zoveel meer mogelijkheden zijn met het apparaat dan alleen het slagmes en het gebruik van draad. We hebben het nu, binnen het Buurtbedrijf, niet nodig maar, wie weet in de toekomst, wanneer ik ergens anders werk, komt het wel van pas” En: “Ik werk altijd heel veilig, met helm en gehoorbeschermers, en de trainer gaf voorbeelden waarom dat beslist geen onzin is. Ik doe het blijkbaar goed, dat was fijn om te horen.” Kortom, zoals een andere deelnemer zei: “Je kunt niet alles onthouden, maar het was wel heel interessant en er blijft altijd iets hangen.” Positieve ervaringen dus en de sfeer in de groep? Die was: uitmuntend, de humor en gezelligheid was volop aanwezig, terwijl er goed en serieus opgelet werd. Iedereen hielp elkaar daar waar nodig was. Het is duidelijk dat het een zeer geslaagde dag was!

Spreekt een training volgen je aan? Wil je ook en keer meedoen of wil je je kennis opfrissen? (de training is laagdrempelig en voor iedereen geschikt). Of heb je andere vragen?
Neem dan gerust contact op met:
Martin van der Horst, Buurtbedrijf Haarlem
martin.horst@buurtbedrijfhaarlem.nl / 06 29 59 34 87